NL | FR
Contact     .be
Logo

Opdracht

Het Federaal Aansturingsbureau is o.a. belast met :

  • het uitvoeren van het beleid zoals vastgesteld door de Ministerraad in de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
  • het opstellen van strategische en operationele plannen en de realisaties ervan evalueren;
  • het aansturen binnen de arrondissementscellen van de acties in de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
  • het verlenen van de nodige bijstand aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
  • het uitvoeren van studies omtrent de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude;
  • het ondersteunen van de inspectiediensten;
  • het toezien op de uitvoering van de door de Ministers gesloten partnerschapovereenkomsten.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy