NL | FR
Contact     .be
Logo

Partnerschaps-overeenkomsten

Met het doel het zwartwerk op een efficiënte manier te bestrijden, heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een sectoraal beleid ontwikkeld.  In dat kader worden met de vertegenwoordigers van bepaalde sectoren partnerschapsovereenkomsten afgesloten.

Met de oprichting van de partnerschapscommissie werd een wettelijk en structureel kader aan het bestaan van deze overeenkomsten verleend. Aan de commissie wordt verzocht de partnerschapsovereenkomsten tussen de bevoegde ministers en de beroepsorganisaties voor te bereiden. Zodoende worden de bedrijven betrokken in de drie stadia van de bestrijding van zwartwerk: preventie, opsporing en gerichte repressie. Door deze commissie werd een uniform model van overeenkomst evenals een procedure voorzien.

Het Federaal Aansturingbureau van de SIOD is belast met het toezien op de uitvoering van de door de ministers gesloten partnerschapovereenkomsten.


Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy