NL | FR
Contact     .be
Logo

Sociale Inspectie

De Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid staat in voor een correcte aangifte aan de sociale zekerheid van prestaties en van vergoedingen van werknemers. De aanpak is zowel administratief als strafrechtelijk.

Organisatie

De dienst is territoriaal georganiseerd in negen « regio’s ». Elke regio is samengesteld uit « gespecialiseerde cellen »: de Cel grensoverschrijdende fraude, de Cel grote ondernemingen, de Cel mensenhandel en de Algemene cel.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De Sociale Inspectie gaat na of de prestaties en vergoedingen van werknemers correct werden aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale Overheden. De regularisaties en de bijkomende aangiften worden aan de RSZ toegestuurd. Bij vaststelling van zware inbreuken (zwartwerk,…) of weigering tot regularisatie door de werkgever (vakantiegeld,…), wordt hiervoor pro justitia opgesteld dat verzonden wordt naar de arbeidsauditoraten.

De specifieke bevoegdheden van de Sociale Inspectie zijn de volgende:

  • sociale zekerheid (aangiften van prestaties en loon van werknemers);
  • ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • kinderbijslag voor werknemers;
  • jaarlijkse vakantie;
  • arbeidsongevallen;
  • deeltijdse arbeid
  • registratie van aannemers;
  • erkenning van sociale secretariaten (in samenwerking met de RSZ)

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy