NL | FR
Contact     .be
Logo

Inspectie RVA

De inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderzoekt de conformiteit van de verklaringen afgelegd i.v.m. werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en brugpensioen. De inbreuken vastgesteld bij werklozen of gelijkgestelden, worden overgemaakt aan de Dienst Betwiste Zaken van de RVA voor het toepassen van een administratieve sanctie. Wordt bovendien kwaad opzet vastgesteld, dan wordt een pro-justitia opgesteld dat wordt verzonden naar het arbeidsauditoraat voor strafrechtelijke behandeling.
Voor de inbreuken begaan door werkgevers kan naargelang de situatie pro-justitia worden opgesteld, een verwittiging worden gegeven of een termijn voor regularisatie worden voorgesteld.

Organisatie

Er bestaat momenteel een inspectiedienst per gewestelijk werkloosheidsbureau.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

  • de controle op de werkplaats om personen op te sporen die gelijktijdig een werkloosheidsuitkering en een inkomen uit arbeid cumuleren;
  • werkloosheidsreglementering, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, Fonds voor de sluiting van ondernemingen, dienstencheques.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy