NL | FR
Contact     .be
Logo

Inspectiediensten van de gewesten en de gemeenschappen

De gewestelijke tewerkstellingsinspectiediensten van het Waalse Gewest, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap en de Inspectie van de Dienst Tewerkstelling, Gezondheid en Sociale Zaken van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de geregionaliseerde sociale wetgevingen, waaronder de toekenning en de controle op de arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers in België.

Ze nemen regelmatig deel aan controleacties die door de federale sociale inspectiediensten gevoerd worden met het oog op de controle van buitenlandse werknemers tewerkgesteld in België, alsook aan een aantal acties van de arrondissementscellen. Behalve de controle van buitenlandse werknemers (arbeidskaart), hebben deze gewestelijke diensten geen specifieke bevoegdheid inzake illegale arbeid en sociale fraude, materies die toebehoren aan de federale sociale inspecties.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy