NL | FR
Contact     .be
Logo

Strategisch plan

Jaarlijks wordt een beleidsplan voor de strijd tegen de sociale fraude opgesteld en vóór 30 april medegedeeld aan de Ministerraad. Na goedkeuring van het beleidsplan door de Ministerraad wordt vóór 15 september een operationeel plan opgesteld met daarin de acties die zullen ondernomen worden.

Strategisch plan SIOD 2009 (PDF, 180 Kb)

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy