NL | FR
Contact     .be
Logo

Samenstelling

De SIOD is samengesteld uit de Algemene Raad van de Partners en het Federaal Aansturingsbureau.

De Algemene Raad van partners

De Algemene Raad van de Partners, een reflectie- en adviesorgaan, is samengesteld uit :

 • de Voorzitters van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën,
 • de administrateurs-generaal van de RVA en de RSZ,
 • de leidende ambtenaren van de inspectiediensten, inbegrepen de gewestelijke inspecties,
 • de secretaris van de NAR,
 • de procureur-generaal aangeduid door het College van procureurs-generaal,
 • de commissaris-generaal van de federale politie,
 • zes vertegenwoordigers van de sociale partners,
 • de administrateurs-generaal van RVP, RIZIV en RKW,
 • een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
 • de directeur van het Federaal Aansturingsbureau.

Het Federaal Aansturingsbureau

Het Federaal Aansturingsbureau is samengesteld uit:

 • de directeur
 • een vertegenwoordiger van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal
 • vertegenwoordigers van de RVA-inspectie, van de RSZ-inspectie, van de Sociale Inspectie en van Toezicht Sociale Wetten
 • een lid van de FOD Financiën
 • leden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie of van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
 • analisten in sociale criminaliteit
 • sociale controleurs gespecialiseerd in informatica

Het Bureau wordt beheerd door een directiecomité dat is samengesteld uit:

 • de directeur van het Federaal Aansturingsbureau
 • de leidende ambtenaren:
  • van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • van de Algemene Directie van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • van de Directie-generaal Zelfstandigen (FOD Sociale Zekerheid)
  • van de inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen
 • de procureur-generaal aangewezen door het College van procureurs-generaal
 • de leidende ambtenaren afgevaardigd door de Rijksdienst voor pensioenen, van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Het directiecomité is belast met het opstellen van het beleidsplan en het operationeel plan en staat ook in voor de opvolging hiervan.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy