NL | FR
Contact     .be
Logo

Gemeenschappelijke bevoegdheden

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid, zijn de federale sociale inspectiediensten vertegenwoordigd in de arrondissementscellen.

Zij hebben een gemeenschappelijke bevoegdheid in volgende materies:

  • Dimona (= onmiddellijke aangifte tewerkstelling);
  • Sociale documenten (individuele rekeningen, tewerkstelling met studentencontract,…);
  • Arbeidskaarten voor niet vrijgestelde buitenlandse werknemers;
  • Limosa (= verplichte aangifte van buitenlandse werknemers gedetacheerd in België);
  • Gedetacheerde buitenlandse werknemers;
  • Deeltijdse werknemers (uitgezonderd RSZ);
  • Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen (uitgezonderd RVA);
  • Mensenhandel (uitgezonderd RVA);
  • Verblijfsvergunning (uitgezonderd RVA).

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy