NL | FR
Contact     .be
Logo

Wat is sociale fraude?

Zwartwerk, onrechtmatig genieten van uitkeringen, niet-naleving van de reglementering inzake tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten zijn enkele van de meest typische en eenvoudige uitingen van sociale fraude. Sociale fraude kan echter ook veel complexer zijn, bijvoorbeeld doordat sommige gevallen duidelijk een georganiseerd karakter vertonen. De wetgever heeft sociale fraude en illegale arbeid concreet gedefinieerd als iedere inbreuk op een sociale wetgeving die tot de bevoegdheid van de federale overheden behoort.

Sociale fraude vormt een ernstig risico voor de samenleving. Concreet worden met de strijd tegen de sociale fraude fenomenen aangepakt die leiden tot concurrentievervalsing, tot inkomstenderving voor de Staat, tot arbeidsvoorwaarden die te wensen overlaten, en die de inkomsten voor de sociale zekerheid aantasten. Uiteraard zijn er zowel voor de werkgevers als de werknemers belangrijke risico's verbonden aan sociale fraude.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy