NL | FR
Contact     .be
Logo

Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 april 2008 (Belgisch Staatsblad 8 mei 2008).

Het algemeen beleid van de strijd tegen de fraude en de prioriteiten van de diverse diensten worden bepaald door het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Het Comité ziet ook toe op de uniforme toepassing van de wetgeving in heel het land.

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de Eerste Minister. Het Comité bestaat uit de leden van de Regering die financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, werk, KMO’s en zelfstandigen, economie en de coördinatie van de fraudebestrijding binnen hun bevoegdheid hebben.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy