NL | FR
Contact     .be
Logo

College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 april 2008 (Belgisch Staatsblad 8 mei 2008).

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude stelt jaarlijks een ontwerp van actieplan op dat ter goedkeuring aan het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude  voorgelegd wordt.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude ziet toe op een gecoördineerde uitvoering van het jaarlijkse actieplan. Het College brengt ook verslag uit aan het Comité met betrekking tot de uniforme toepassing van de wetgeving in heel het land.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding. Het College bestaat uit de leidende ambtenaren van de sociale, fiscale en gerechtelijke diensten, alsook van de politiediensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy