NL | FR
Contact     .be
Logo

SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een afzonderlijke dienst die rechtstreeks afhangt van de Ministers van Werk, Sociale Zaken, Justitie, van de Minister bevoegd voor de zelfstandigen en van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding.

Het jaarlijks beleidsplan en het jaarlijks operationeel plan voor de strijd tegen de sociale fraude worden door de SIOD opgesteld. De SIOD ondersteunt en coördineert ook gemeenschappelijke acties van de diensten in de strijd tegen sociale fraude.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy