NL | FR
Contact     .be
Logo

Inspectiedienst van het RIZIV

Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bij ziekte en moederschap (GVU) in België. Het staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Daarnaast organiseert het RIZIV ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering GVU: ziekenfondsen, zorgverleners, werkgevers- en werknemersorganisaties.
Voor de controle beschikt het RIZIV over inspecterend personeel.

Organisatie

De 2 controlediensten van het RIZIV zijn de Dienst voor administratieve controle en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.

Belangrijkste specifieke bevoegdheden

De controle van de verzekering GVU heeft een dubbel doel: de reglementering correct laten toepassen en fraude voorkomen, zowel in de sector van de geneeskundige verzorging als in de sector van de ziekte- en moederschapsuitkeringen. Die controle richt zich tot de zorgverleners, de verzekerden en de ziekenfondsen.

 

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy