NL | FR
Contact     .be
Logo

Resultaten eerste grote gecoördineerde nationale actie in de bouw (23 juni 2009): 20 % ondernemers in overtreding

De controle werd gecoördineerd door de SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het was voor het eerst dat de SIOD een gecoördineerde landelijke actie in de bouw hield. Dat gebeurde in uitvoering van het actieplan 2008-2009 voor de fraudebestrijding van staatssecretaris Carl Devlies.

Aan de nationale actie namen in totaal 278 inspecteurs, politiemensen en ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken deel. In totaal controleerden die 504 bouwondernemingen, 1.091 werknemers en 149 zelfstandigen.

Bij 102 of 20,24 procent van de gecontroleerde ondernemingen leidde dat tot een positieve controle. Een positieve controle is een controle die ofwel leidt tot een proces-verbaal (PV) voor zwartwerk, een PV Limosa (tewerkstelling van vreemdelingen), een betwisting voor de RVA, een rapport voor de RSZ wegens niet-aangifte van bouwwerven of onderaannemers op de werf, ofwel het doorspelen van informatie aan de andere instellingen van de sociale zekerheid.

Van de gecontroleerde werknemers waren er 171 of 15,67 procent in overtreding. Deze 171 werknemers waren niet aangegeven, in overtreding wat betreft uitkeringen (werkloosheid, RIZIV, pensioen) of nog in overtreding wat betreft de detachering van buitenlandse werknemers (afwezigheid van Limosa).

Bij de nationale actie werden in totaal 20 buitenlandse werknemers aangetroffen die illegaal aan de slag waren. Het gaat vooral om Brazilianen (acht), Roemenen (drie) en Oekraïners (eveneens drie). 19 van de 20 hadden geen verblijfsvergunning en evenmin een werkvergunning. 1 buitenlandse werknemer had wel verblijfsvergunning maar geen werkvergunning.

20 procent van de gecontroleerde werkgevers en 15 procent van de gecontroleerde werknemers in de bouwsector treedt de sociale wetgeving op een of meer punten met de voeten. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste gecoördineerde nationale controleactie in de bouw die van 15 tot 23 juni 2009 gehouden werd in alle 21 arrondissementen van het land.

Nationale actie bouw juni 2009 - statistieken (Excel, 66 Kb) 

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy