NL | FR
Contact     .be
Logo

Protocol van samenwerking in werking getreden op 1 januari

Op 1 januari 2010 ging een nieuw protocol van samenwerking met de fiscus in werking. Dit protocol werd bemiddeld door de SIOD en ondertekend op 15 december 2009.

De betrokken sociale inspectiediensten, namelijk de Sociale Inspectie, het Toezicht op de Sociale Wetten en de inspectiediensten van de RSZ, RVA en het RIZIV, verlenen hun medewerking om samen met de bevoegde diensten van de FOD Financiën bepaalde gegevens uit te wisselen en wederzijds de nodige opleidingen te voorzien.

De ondertekenende partijen:

Jean-Pierre Arnoldi, voorzitter FOD Financiën
Carlos Six, waarnemend Administrateur-generaal van de Fiscaliteit
 
Protocol04

Michel Aseglio, Directeur-generaal TSW 
 
Protocol02

Jean-Claude Heirman, Directeur-generaal SI

Protocol01

Koen Snyders, Administrateur-generaal, RSZ

Protocol03

Diane Lambrighs, Adviseur-generaal, RVA
 
Protocol06

Jo De Cock, Administrateur-generaal, RIZIV

Protocol05

Tania Baete, Coördinator, SIOD


Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy