NL | FR
Contact     .be
Logo

SIOD focust op sociale fraude aan de Belgische kust

SIOD (de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) vestigt er de aandacht op dat de overheid waakzaam blijft in de strijd tegen sociale fraude in de horeca tijdens de vakantieperiode, meer bepaald aan de Belgische kust.

Ter herinnering, de sociale inspectiediensten hebben tijdens de zomer 2010 de horeca zaken aan de kust bezocht in een aantal gezamenlijke controleacties. Hierbij werden diverse inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld (zwartwerk, illegale arbeid, inbreuken studentenarbeid…).

In totaal werden een 300-tal werkgevers bezocht. De controles hadden plaats in samenwerking met diverse andere diensten, waaronder de lokale politie en de opsporingsdiensten van de belastingen. Er werd gewerkt met kleine groepjes controleurs om de impact voor de bedrijvigheid zo laag mogelijk te houden.

Bij bijna de helft van de gecontroleerde ondernemingen werd een inbreuk tegen de sociale wetgeving vastgesteld. De voornaamste inbreuken waren het niet melden van één of meerdere werknemers aan DIMONA (de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) en inbreuken tegen de deeltijdse arbeid.

Naast de gezamenlijke acties wordt door de afzonderlijke inspectiediensten ook hun eigen focus gelegd. Niettemin, worden de controleacties dit jaar uitgebreid naar het voor- en naseizoen.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy