NL | FR
Contact     .be
Logo

Sociale flitscontroles in de schoonmaaksector op 26 oktober 2015

Op initiatief van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein start de sociale inspectie met aangekondigde controles: op maandag 26 oktober zullen er in het Gentse controles plaatsvinden in de schoonmaaksector. Tommelein: ‘Door sommige controles vooraf aan te kondigen, kunnen we sociale fraude als het ware voorkomen. Vergelijk het gerust met de aangekondigde controles in het verkeer, die hebben ook een preventief karakter.’

Op 26 oktober zullen er in het Gentse controles plaatsvinden op de naleving van de sociale wetgeving in de schoonmaaksector. De controles gebeuren onder leiding van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en in nauwe samenwerking met het arbeidsauditoraat Gent.

De schoonmaaksector is traditioneel een fraudegevoelige sector. Daarom werden er specifieke controles voor de sector opgenomen in het ‘actieplan voor de strijd tegen sociale fraude’. Tijdens die controles stelde de sociale inspectie de voorbije jaren vaak zwartwerk vast, en werden er talrijke inbreuken op de werkloosheidsreglementering en de reglementering voor deeltijdse arbeid geconstateerd. Uit cijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) voor het jaar 2014, blijkt dat 46% van de gecontroleerde bedrijven in de schoonmaaksector in overtreding was met de sociale wetgeving.

Ontradend effect van aangekondigde controles

Staatssecretaris Bart Tommelein is ervan overtuigd dat we sociale fraude significant kunnen reduceren door niet enkel in te zetten op repressie, maar ook op preventie. ‘Ik geloof sterk in het ontradend effect van aangekondigde controles. Zo maken we de overtreders ervan bewust dat het risico om betrapt te worden op inbreuken reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging: de sociale wetgeving is belangrijk en moet gerespecteerd worden’, aldus Tommelein. ‘Je kan deze controles gerust vergelijken met door de politie aangekondigde alcoholcontroles of flitsmarathons. Ook die controles hebben een preventief karakter en verhogen de bewustwording.’

De sociale flitscontrole op 26 oktober in het Gentse is de eerste actie in zijn soort en vormt een soort try-out. Daarnaast zullen de gewone, onaangekondigde controles uiteraard onverminderd blijven doorgaan.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy