NL | FR
Contact     .be
Logo

Sociale flitscontroles in de bouwsector op 24, 25 en 26 juni 2016

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wordt door de sociale inspectiediensten een flitscontrole in de bouwsector uitgevoerd in sommige regio’s op 24, 25 en 26 juni 2016. Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om betrapt te worden op inbreuken reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.

De bouwsector is traditioneel een zeer fraudegevoelige sector. Daarom worden er specifieke controles voor de sector opgenomen in het ‘actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping’. Tijdens controles stelden de sociale inspectiediensten de voorbije jaren vaak zwartwerk vast en werden er talrijke inbreuken op de werkloosheidsreglementering geconstateerd. 

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.
 

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy