NL | FR
Contact     .be
Logo

Flitscontroles transportsector op 29 september 2016

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wordt door de sociale inspectiediensten een flitscontrole in de transportsector uitgevoerd in sommige regio’s op 29 september 2016. Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.

De transportsector is traditioneel een zeer fraudegevoelige sector. Daarom worden er specifieke controles voor de sector opgenomen in het ‘actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’. Tijdens controles stelden de sociale inspectiediensten de voorbije jaren vaak zwartwerk vast en werden er talrijke inbreuken op de reglementering vastgesteld.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy