NL | FR
Contact     .be
Logo

Guidelines transportsector

Om de specifieke sectorgebonden problemen aan te pakken, organiseerde de Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude in 2015 rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen uit de transportsector. Deze gesprekken werden op 3 februari 2016 succesvol afgesloten met de ondertekening van een protocolakkoord en een plan voor eerlijke concurrentie (PEC) in de transportsector.

De Guidelines over de interpretatie van de Europese en Belgische regelgeving door inspectiediensten werden opgemaakt in uitvoering van het actiepunt 1 van het PEC Transport. Ze hebben als doel om duidelijke richtlijnen te formuleren voor zowel de (transport)ondernemingen als de sociale partners. Alle betrokken inspectiediensten passen deze richtlijnen op een uniforme wijze toe zodat een gelijk speelveld gecreƫerd wordt dat van toepassing is voor alle spelers binnen de transportsector.

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Gebruiksvoorwaarden - Privacy