Brochure entreprises étrangères

Brochure entreprises étrangères

Vous souhaitez, en tant qu'employeur, envoyer temporairement du personnel en Belgique ou, en tant qu'indépendant, exécuter une commande en Belgique. Cela implique que vous êtes tenu de respecter certaines obligations légales européennes et belges. Vous trouvez ici un aperçu des principales obligations légales.

Brochure buitenlandse ondernemingen

Als werkgever  wil u tijdelijk personeel naar België sturen, of als zelfstandige wenst u een opdracht in België uit te voeren. Dit brengt met zich mee dat u bepaalde Europese en Belgische wettelijke verplichtingen dient na te leven. Hier vindt u een overzicht van de voornaamste wettelijke verplichtingen.

Brochure foreign enterprises

As an employer you intend to send temporary staff to Belgium or as a self-employed you wish to fulfil an assignment in Belgium. This implies that you shall have to comply to certain legal obligations. Here you will find an overview of the main legal obligations.

Broschüre ausländische Firmen

Sie möchten als Arbeitgeber vorübergehend Mitarbeiter nach Belgien entsenden oder als Selbstständiger einen Auftrag in Belgien ausführen. Dazu müssen Sie einige europäische und belgische gesetzliche Verpflichtungen erfüllen. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten gesetzlichen Verpflichtungen.