Actieplan sociale fraudebestrijding 2021 (publicatie volgt)

Het Actieplan sociale fraudebestrijding bevat concrete acties van de regering, de SIOD en de sociale inspectiediensten die samen moeten zorgen voor een versterkte en meer coördineerde aanpak tegen frauduleuze mechanismen.

2021 (nieuw)

U vindt binnenkort het volledige Actieplan op deze website.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval het actieplan sociale fraudebestrijding voor 2021 goed.

Dit plan stelt de acties vast die in 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. In het actieplan wordt ook een nieuw strategisch objectief naar voor geschoven, namelijk meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.

De prioritaire acties worden weergegeven in de volgende drie hoofdstukken:

 • Actiepunten rond de coronacrisis
 • Prioritaire fraudefenomenen zoals sociale dumping, niet-aangegeven arbeid, mensenhandel en grootstedenproblematiek, uitkerings- en domiciliefraude, bijdragefraude en fraude rond gezondheidszorg
 • Sectorale aanpak programmawerking (voor de meest fraudegevoelige sectoren)

Overzicht: acties, (flits)controles & onderzoeken

Flitscontroles

In 2021 zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:

 • Januari + februari: COVID-controles – verplichting tot tele(thuis)werk
 • Maart: Schoonmaak
 • Mei: Elektrotechnische- en bouwsector
 • Juli: Land- en tuinbouwsector
 • (eind) Augustus: Carwash- grootsteden
 • September: Vleessector

2020 (archief)

Actieplan sociale fraudebestrijding 2020 (download, PDF, 20mb)

Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 werd op 20 december 2019 goedgekeurd op de Ministerraad. Het plan omvat 55 acties binnen de 5 Strategische Objectieven:

 • Verlagen van de lasten op arbeid; 
 • Administratieve vereenvoudiging en digitalisering;
 • Vergroten van de pakkans;
 • Verhogen van de slagkracht van de inspectiediensten;
 • De grensoverschrijdende sociale fraude.

Op basis van een risico evaluatie werden de prioritaire fraude fenomenen geïdentificeerd in nauw overleg met de SIOD haar stakeholders.

graf1.jpgDe interventiemix zorgt voor een goed evenwicht tussen “zacht waar het kan, hard waar het moet”. Binnen de handhavingsketen wordt in 2020 meer ingezet op preventie en detectie naast controle, sanctionering en invordering. Tenslotte wordt een programmatorische aanpak verkend.

"Het actieplan 2020 sociale fraudebestrijding dat vandaag op de ministerraad werd behandeld, legt de focus op sociale dumping en de bestrijding van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren. Multidisciplinaire samenwerking en informatiedeling zijn sleutels tot succes. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder, daar ben ik van overtuigd“ - Dhr. Bart Stalpaert, Directeur SIOD.

 

2019 (archief)

Actieplan sociale fraudebestrijding 2019

2018 (archief)

Actieplan sociale fraudebestrijding 2018 (versie 1 maart 2018)

2017 (archief)

Actieplan sociale fraudebestrijding 2017