Actieplan sociale fraudebestrijding 2023-2024

Het actieplan 2023-2024 (PDF) kunt u hier downloaden.  

Op 13 januari 2023 werd het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 goedgekeurd door de Ministerraad. Dit plan, dat voor het eerst over een periode van twee jaar loopt, is een concretisering van het Strategisch Plan 2022-2025 en is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale en regionale diensten en instellingen.

Het is opgebouwd rond 7 strategische doelstellingen en omvat een hele reeks acties om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden en om zo de financiering van de sociale zekerheid te waarborgen.

Kernelementen van het plan zijn o.a. de programmawerking om sociale fraude te bestrijden, verscherpte aandacht voor de arbeidsomstandigheden en welzijn op het werk, doorgedreven samenwerking, de interventiemix met aandacht voor alle fasen uit de handhavingsketen en capacity-building.