Actieplan strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping 2022

Het actieplan 2022 (PDF) kunt u hier downloaden.  

Het Actieplan ‘22 met als titel “Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping ” is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale én regionale instellingen en diensten.

Het Actieplan’ 22 is de concretisering van het Strategisch Plan ’22-’25 dat begin dit jaar werd gevalideerd.

De focus in het Actieplan ’22 blijft net zoals in het Strategisch Plan van de Regering De Croo liggen op sociale dumping en op samenwerking.

Het plan is opgebouwd rond de 7 strategische objectieven met aandacht voor de elementen van de handhavingsketen om zodoende een integrale en geïntegreerde aanpak te voorzien.