App correcte ondernemer/werknemer

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer werden onlangs twee apps ontwikkeld waarmee gemakkelijk gecontroleerd kan worden of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met de sociale wetgeving.

App ‘correcte ondernemer’ (Check Inhoudingsplicht)

In België geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van medecontractanten voor werken in onroerende staat (zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud) en activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Wanneer een (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden heeft bij de fiscus of de sociale zekerheid, dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor deze schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur die u krijgt van de (onder)aannemer. Er dient een inhouding te gebeuren van 15% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Met de nieuwe app ‘Check Inhoudingsplicht’ kan iedereen gemakkelijk controleren of de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren geldt. De informatie van de RSZ en de FOD Financiën wordt in deze app ook samen in één overzichtelijk scherm gepresenteerd. Op die manier kan u snel nagaan of u voor de onderneming een inhouding moet doen op de facturen voor werken zoals hierboven beschreven.

https://www.checkinhoudingsplicht.be/

App ‘correcte werknemer’ (Check Limosa)

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België werken zijn verplicht om zich te melden bij de Belgische overheid. Deze verplichte melding, ook bekend als Limosa, gebeurt online. De melder ontvangt onmiddellijk het Limosa-meldingsbewijs (L1-document). De Belgische klant moet op basis van het Limosa-meldingsbewijs verifiëren of de gedetacheerde werknemer of zelfstandige correct gemeld is.

Dankzij de nieuwe app ‘Check Limosa’ kunnen de Belgische bedrijven nu de geldigheid van elke melding zeer eenvoudig checken. Als u de QR-code op het L1-formulier scant, kunt u controleren of het formulier correct en geldig is. U wordt naar de mobiele onlinedienst Check Limosa geleid. Die verifieert onmiddellijk het bestaan van de melding en toont de gegevens die in de QR-code vervat zitten. Die gegevens vergelijkt u dan met de informatie op het L1-formulier.

Als de gegevens niet overeenkomen, krijgt u instructies over de verdere stappen die u moet zetten.

Deze controle is niet verplicht, maar geeft u als opdrachtgever wel meer rechtszekerheid.