Checklists controle

UPDATE 24/12/2020:

Checklist preventiemaatregelen COVID-19 (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19?

Dienstenchequebedrijven checklist preventiemaatregelen COVID-19 (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle met betrekking tot de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19 in een dienstenchequebedrijf? 

  • Werkgevers kunnen deze checklist gebruiken bij een auto - evaluatie van het naleven van de verschillende maatregelen in het kader van COVID-19 (preventiemaatregelen, register en PLF voor bouw, schoonmaak, land-en tuinbouw en vlees, verplichte sluiting horeca, verplichte sluiting andere sectoren, telewerk)
  • Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 maatregelen wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Checklist bouw (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de bouwsector?

Checklist horeca (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een niet-aangekondigde controle in de horecasector?

Checklist vleessector (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een niet-aangekondigde controle in de vleessector?

Checklist sector vervoer (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle (zowel een wegcontrole als een bedrijfscontrole)?

Checklist schoonmaaksector (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de schoonmaaksector?

Checklist groene sectoren (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de groene sectoren?

Checklist metaalsector (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de metaal- en technologiesector?

Checklist carwashes (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de sector van de carwashes?

Checklist garage- en koetswerksector (PDF): wat kan een inspecteur vragen tijdens een controle in de garage- en koetswerksector?