Dienstverlening van de SIOD

Waarover kan er klacht worden ingediend?

Klachten dienstverleningElke persoon of organisatie die in contact staat met de diensten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kan een klacht indienen.  Deze klacht moet betrekking hebben op de werking van de SIOD of op de kwaliteit van zijn product- of dienstverlening.

Wenst u een klacht in te dienen tegen een persoon of onderneming wegens het niet-naleven van de sociale wetgeving (sociale dumping, zwartwerk, uitkeringsfraude,…), dan kunt u hiervoor terecht bij het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie van de SIOD op volgende link: Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • U krijgt geen informatie of reactie van de SIOD.
 • U bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de SIOD (telefonisch, onthaal…).
 • De informatie die u krijgt van de SIOD is onvolledig of onduidelijk (brochures, omzendbrieven, website …).
 • U moet te lang wachten op een antwoord van de SIOD.
 • U bent niet tevreden over het gedrag van een medewerker van de SIOD (tijdens een telefonisch onderhoud, bij het onthaal, tijdens een bezoek…).

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (de redenen moeten duidelijk omschreven zijn).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de SIOD.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een beroep aanhangig is bij een rechtscollege (arbeidsgerechten, Raad van State…).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een procedure bij de Federale Ombudsmannen werd ingezet.
 • Voor klachten over het gevoerde beleid van de Minister van Sociale Fraudebestrijding, kunt u zich richten tot de Beleidscel van de minister via dit e-mailadres:  contact@dermagne.fed.be 

Opgelet! 

Wanneer u een klacht indient, wordt de termijn tot het indienen van een beroep bij de Raad van State en bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht hierdoor niet opgeschort.

Hoe een klacht indienen? 

Om een klacht in te dienen vult u een klachtenformulier in.

U kunt dit formulier op verschillende manieren invullen en verzenden:

 • ofwel het elektronisch invullen, opslaan en verzenden naar e-mail: klachten@werk.belgie.be
 • ofwel het elektronisch invullen, afdrukken en per post verzenden naar de directeur van de SIOD;
 • ofwel het blanco afdrukken, het manueel invullen en per post verzenden naar de directeur van de SIOD.

Adres:

Bart Stalpaert
Directeur van de SIOD
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

U ontvangt binnen de 15 dagen een ontvangstmelding.  Uw klacht wordt dan, indien ontvankelijk, overgemaakt aan de bevoegde dienst, die uw opmerkingen bestudeert en u binnen een redelijke termijn een gemotiveerd antwoord zal geven.

Blijkt dit voor u onvoldoende?

U kunt een tweedelijnsklacht indienen bij de Federaal ombudsman 

Adres:

Federaal ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6 
1000 Brussel