Flitscontrole "land- en tuinbouwsector" (juli) - "Vleessector" (augustus)

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In 2020 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd:

  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Vleessector: augustus 2020 (gewijzigd)
  • Carwashsector: september 2020

nl_flitscontrole_carwash.jpg