Flitscontrole taxi en vervoer (update: annulering)

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In 2020 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd:

  • Taxi- en vervoerssector: mei 2020: De flitscontrole gaat niet door naar aanleiding van maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad tegen het Coronavirus
  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Carwashsector: september 2020
  • Vleessector: november 2020 

nl_flitscontrole_carwash.jpg