Flitscontroles COVID-19: UPDATE

Flitscontroles COVID-19:

Het strategisch comité SIOD heeft beslist dat de Flitscontroles Covid-19 in de risicosectoren (bouw, schoonmaak, vlees en land- en tuinbouw) niet worden verlengd in oktober 2020.

De SIOD heeft de Arrondissementscellen wel verzocht om alle Coronamaatregelen (preventiemaatregelen, de formulieren PHPLF en het register) blijvend te controleren en hieromtrent te sensibiliseren zowel tijdens individuele als de gemeenschappelijke controles en dit met het oog op het beheersen van de Covid- 19 crisis. 

De checklist COVID-19 (sanitaire maatregelen) kunt u hier terugvinden.