Flitscontroles COVID-19 (vanaf 31/08/2020): meerdere sectoren

Flitscontroles COVID-19:

Met ingang van 31/08/2020 en voor een periode van één maand zullen in onderstaande sectoren flitscontroles worden georganiseerd . Deze periode is eventueel verlengbaar.

  • Bouwsector
  • Schoonmaaksector
  • Land- en tuinbouw
  • Vleessector

De focus ligt bij de controle op de naleving van de bijkomende verplichtingen voor de werkgevers in het kader van de dringende maatregelen om het COVID-19 virus in te perken, waaronder het nazicht op het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

De checklist COVID-19 (sanitaire maatregelen) kunt u hier terugvinden.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

In 2020 zullen verder volgende flitscontroles worden georganiseerd:

  • Carwashsector: september 2020 

nl_flitscontrole_carwash.jpg