Academische leerstoel

SDSociale fraude en dumping zijn belangrijke problemen met verstrekkende gevolgen. Bijdragen worden niet (correct) betaald, uitkeringen worden ten onrechte verkregen of arbeidsomstandigheden worden niet gerespecteerd. Niet alleen loopt de overheid hierdoor jaarlijks grote bedragen mis - wat de financiering en houdbaarheid van ons sociaal model ondermijnt – maar er ontstaat ook oneerlijke concurrentie en leidt tot het afbouwen van sociale rechten. Daarnaast tast het ook de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in ons sociaal systeem alsook de bereidheid tot solidariteit in zijn fundamenten aan.

Net als Europa engageert België zich in de strijd tegen sociale fraude en dumping. Het Strategisch Plan Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 bevat hiertoe de strategische krijtlijnen die verder geconcretiseerd worden in de actieplannen. Als strategisch orgaan maken wetenschappelijke ondersteuning en het uitvoeren van studies over sociale fraude en dumping een essentieel onderdeel uit van de werking van SIOD. In dit kader heeft de SIOD een leerstoel ‘verminderen van sociale fraude en sociale dumping’ opgericht aan de UGent. De strijd tegen sociale fraude en sociale dumping kan immers succesvoller worden dankzij synergiën tussen praktijk en onderzoek. Voorwaarde hierbij is dat onderzoek dient uit te monden in kennis die toepasbaar en inzetbaar is in de praktijk. Omgekeerd zijn de inzichten vanuit de praktijk onmisbaar voor academici en voor het bijsturen van het juridisch-technisch kadersysteem.

sd1De oprichting van de SIOD Leerstoel heeft als doel om de wisselwerking tussen de academische wereld en de betrokken actoren in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping verder uit te bouwen. Concreet zal de leerstoel verder onderzoek toelaten naar de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, dat zal leiden tot ondersteuning en juridische omkadering van de verschillende inspectiediensten. Er wordt gewerkt met een jaarlijks programma, waarbij zowel sociaalrechtelijke als arbeidsrechtelijke thema’s, gelinkt aan het actieplan en de realiteit van het terrein, worden behandeld.

De leerstoel wordt opgenomen door prof. Yves Jorens, coördinator van het International Research Institute on Social Fraud (IRIS) binnen de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent. Bij de organisatie van de activiteiten zal de promotor structureel nauw samenwerken met een Franstalige universiteit (de Université Libre de Bruxelles), bv. in het kader van workshops en publicaties. Al naargelang de noden en het onderwerp zal ook verder samengewerkt worden met andere academische partners.  

De academische leerstoel werd plechtig geopend op 9 november 2023. Hieronder kunt u de speeches downloaden (PDF).