Maatregelen Coronavirus

Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie

https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

TIJDELIJK: formulier voor het indienen van meldingen omtrent inbreuken rond de genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus.

  • Inbreuken rond welzijn op het werk (beschermingsmaatregelen, telewerk, voldoende afstand, ...)
  • Inbreuken rond tijdelijke werkloosheid
  • Inbreuken rond niet-essentiële diensten die nog geopend zijn (Dit luik betreft uitsluitend ondernemingen. Voor niet-toegelaten activiteiten door burgers (bv: samenscholing, “coronafeest”, …) contacteert u de lokale Politie)

Social distancing

Social distancing verklaard

Werkgevers en werknemers

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Maatregelen voor werkgevers

Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen? 

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudiging van de procedure

Zelfstandigen

Zelfstandigen: moeilijkheden door het coronavirus