Actie ALBATROSS

Action Albatross

Vandaag organiseren het Arbeidsauditoraat, de Federale Wegpolitie, de Europese Arbeidsautoriteit ELA en SIOD samen een multidisciplinaire controle op het zwaar vervoer op de E40 te Wetteren. In totaal nemen meer dan 250 inspecteurs van 18 verschillende politie, sociale en andere inspectiediensten deel aan deze multidisciplinaire actie. Daarnaast zijn er met de ondersteuning van ELA ook observatoren uit Nederland, Frankrijk en Duitsland aanwezig

 

Albatross 1

De actie kreeg de naam ALBATROSS. Dit acroniem staat voor “Achieving a Lot By Acting Together Regarding Operational Successes on the Street. Daarnaast is er ook de symbolische betekenis waarbij de albatros als sierlijke zeevogel met de grootste spanwijdte van alle nu levende vogels de vele diensten die deelnemen aan deze actie kan herbergen onder haar vleugels.

Albatross 2

Door de multidisciplinaire aanpak van de actie worden de voertuigen in één controle “volledig” gecontroleerd op alle aspecten waarvoor de aanwezige diensten bevoegd zijn.

Albatross 3

De Arbeidsauditeur, het departementshoofd van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen en SIOD directeur Bart Stalpaert gaven de aanwezige ministers met veel plezier de nodige duiding over deze efficiënte gezamenlijke aanpak.

Albatross 4

Op de foto’s herkent u minister Dermagne (Werk), minister Gilkinet (Mobiliteit), minister Vandenbroucke (Sociale Zaken) en minister Verlinden (Binnenlandse Zaken).

Albatross 5

De resultaten van de actie volgen zodra deze beschikbaar zijn.

Share this page