Actie Pukhus

Actie Pukhus

De Politiezone Antwerpen, de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) en de SIOD organiseerden maandag onder leiding van de arbeidsauditeur in Antwerpen een grote actie gericht op de transportsector. Dankzij de ondersteuning van ELA werden de Belgische sociaal inspecteurs ondersteund door collega’s uit Bulgarije, Litouwen, Polen en Roemenië. Ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de sociale partners kwamen met eigen ogen kijken naar de uitdagingen waarvoor de inspectiediensten in de transportsector staan.

Ministers Pukhus

De klemtoon van de controles lag op het respecteren van de bepalingen van het Mobility Package. Het Mobility Package is een pakket van Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. Deze wetgeving is er in het voordeel van de chauffeurs en waakt over hun arbeids- en leefomstandigheden. In die zin was de controle eerder gericht op het beleid van de werk- of opdrachtgevers van de chauffeurs.

Pukhus algemeenZo moeten werkgevers er onder andere voor zorgen dat de chauffeurs hun wekelijkse lange rust, ook wanneer zij in het buitenland verblijven, niet in hun vrachtwagen doorbrengen, maar in een hotel of ander passend verblijf.
Daarnaast moeten werkgevers ervoor zorgen dat de chauffeurs elke vier weken naar huis kunnen terugkeren en moeten de buitenlandse vrachtwagens elke acht weken terugkeren naar het land van de vestiging van de firma.

Pukhus weekendrustOp de parking waren 341 vrachtwagens aanwezig. Alle 202 voertuigen waarvan de bestuurde aanwezig was werden gecontroleerd. Dit leverde volgende resultaten op:

  • 135 inbreuken waarbij de chauffeur zijn weekendrust in het voertuig doorbracht.
  • 70 inbreuken waarbij het voertuig de afgelopen acht weken niet naar het thuisland is gereden.
  • 35 inbreuken waarbij de bestuurder al langer dan 4 weken van huis was.

In totaal werd voor 255 762 euro aan boetes uitgeschreven, meestal ten aanzien van het transportbedrijf (en dus niet van de chauffeur zelf). Drie trailers werden bestuurlijk verzegeld omwille van een gevaar voor de openbare gezondheid en veiligheid en één andere werd geïmmobiliseerd wegens het ontbreken van de nodige transportdocumenten.

De sociale inspectiediensten startten een onderzoek op naar een Roemeens bedrijf dat de parking als uitvalsbasis voor de activiteiten gebruikt.
Pukhus verblijf in vrachtwagen

Met dank aan Politiezone Antwerpen voor de foto's

Share this page