Algemene vergadering Wetenschappelijk Comité

Algemene vergadering Wetenschappelijk Comité

Op woensdag 31 januari 2024 hebben we de leden van het Wetenschappelijk Comité bij de SIOD na vele online vergaderingen voor het eerst bij de SIOD verwelkomd voor een fysieke algemene vergadering. Het Wetenschappelijk Comité is multidisciplinair samengesteld om een zo ruim mogelijke expertise te garanderen. In het comité zetelen experten van UGent, KULeuven, UCL, ULB en ULiège. Samen stellen zij adviezen en aanbevelingen op over topics die de aanpak van sociale dumping en sociale fraude nog efficiënter kunnen maken.  Na de formele agenda werd er afgesloten met een informeel moment.

Meer lezen over het Wetenschappelijk Comité en de adviezen die al werden opgesteld? à Wetenschappelijk comité van de SIOD | Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (belgie.be)

Share this page