Bezoek delegatie uit Cyprus

Delegatie Cyprus

Bezoek delegatie uit Cyprus aan de SIOD en de sociale inspectiediensten op 19 en 20 juni 2019.

In het kader van een Europees uitwisselingsproject heeft de SIOD, in samenwerking met de actieve deelname van de inspectiediensten, op 19 en 20 juni 2019 een delegatie uit Cyprus ontvangen.   De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie en van de werkgevers- en werknemersorganisaties in Cyprus.  

Het programma bestond uit de combinatie van wederzijdse voorstelling van de diensten met hun werking en controles op het terrein.  Op vraag van de Cypriotische delegatie werd een controle georganiseerd in de sector bouw en in de sector schoonmaak in de hotels, door de diensten van TSW Brussel en de RSZ inspectie Brussel. 

De voorstelling van de werking van elke inspectiediensten en SIOD werd aangevuld door een meeting met vertegenwoordigers van de Belgische sociale partners, de werknemers- en werkgeversdelegaties die in de Nationale Arbeidsraad zetelen.   Het werd een leerrijke uitwisseling met de vertegenwoordigers uit Cyprus.

Share this page