Bezoek hoofdkwartier ELA in Bratislava

ela

Vorige week bezocht een delegatie van de SIOD en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Bratislava (Slowakije) voor een vergadering in het hoofdkwartier van de ELA, de Europese Arbeidsautoriteit.

De delegatie bestond uit Geert De Poorter, Damien Delatour, Bart Stalpaert en Tom Bevers.

De besprekingen gingen over de samenwerking tussen de Belgische autoriteiten en de ELA, de prioriteiten voor 2023 en de mogelijke samenwerking tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2024.

ela

 

Share this page