Concerted inspection 21 september 2020

Concerted inspection

In het kader van de Europese sensibiliseringscampagne #EU4faircampaign van het platform’ Undeclared Work’ vinden in heel Europa verschillende acties plaats tijdens de Europese actie-week (21-25 september 2020).

Mijlpaal samenwerking sociale inspectiediensten

ELA has lift off

Week of Action (21-25 september 2020)

Sociale zekerheids- en Arbeids-inspectiediensten over heel Europa benadrukken tijdens deze week samen met de sociale partners het belang van ‘aangegeven’ arbeid en eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Concerted inspectionEerste concerted inspection in samenwerking met ELA

Deze actie-week werd op maandag 21 september afgetrapt in aanwezigheid van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD), de verschillende sociale inspectiediensten en de sociale partners (binnen ELA -verband) naar aanleiding van de allereerste concerted inspection van de ELA waaraan België, Portugal en Litouwen deelnemen. Deze concerted-inspection wordt georganiseerd in de schoot van de European Labour Authority (ELA). In aanwezigheid van de Minister voor bestrijding van de Sociale Fraude, Philippe De Backer, de Interim-directeur van de ELA, Jordi Curell, de directeur a.i. van de SIOD, Bart Stalpaert, en de verschillende inspectiediensten werd maandagochtend 21 september een digitale briefing georganiseerd tussen de inspectiediensten van de 3 deelnemende lidstaten met betrekking tot de actie die in de loop van de voormiddag plaatsvond.

Twee cases werden hiervoor geselecteerd:

  • Portugese case: op basis van datamatching tussen de Belgische en Portugese autoriteiten werd een werf in het Brusselse gecontroleerd op onaangegeven tewerkstelling van Portugese arbeiders op basis van door Portugal geweigerde A1-documenten. Gelijktijdig vond er een actie plaats in Portugal op de zetel van de uitzendende onderneming. Deze actie werd gecoördineerd door de inspectiedienst van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), samen met inspecteurs van RIZIV, RSVZ, RVA en TSW.
  • Litouwse case: Deze case spitst zich toe op de detachering van derdelanders via Litouwen naar België (bouwsector). Hierbij rijzen er vragen naar de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is er ook het vermoeden dat het gaat om een postbus vennootschap. Deze actie werd gecoördineerd door TSW, samen met de inspecteurs van RSZ, RSVZ en RVA, en vond tegelijkertijd plaats in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. In Litouwen vond er op hetzelfde moment een actie plaats ten aanzien van de onderneming in Litouwen.

Siod als katalysatorConcerted inspection

Doel van deze actie is, naast de strijd tegen onaangegeven arbeid, het evalueren van de ELA-procedure die voor de eerste maal in Europa uitgerold werd tijdens deze concerted inspection. In België kreeg de actie de vorm van een sociale flits-controle waarbij gewezen wordt op het belang van preventie en waarbij de gecontroleerde personen in hun moedertaal ingelicht worden door middel van een brochure over het doel van deze actie. In aanloop van en tijdens deze actie heeft de SIOD haar rol als katalysator tussen de verschillende inspectiediensten, de deelnemende lidstaten en de ELA duidelijk opgenomen. SIOD wijst door de organisatie van deze concerted inspection nogmaals op het belang van samenwerking en dialoog ook over de landsgrenzen heen, om op deze manier de desbetreffende actoren te gidsen naar een betere naleving van de toepasselijke wetgeving. Immers fraude stopt niet aan de landsgrenzen!

Concerted inspectionConcerted inspection

 

Share this page