Conferentie Europese Federatie van Verhuisbedrijven

FEDEMAC Conferentie

Vorige week organiseerde de Europese Federatie van verhuisbedrijven (FEDEMAC) een conferentie voor haar jonge bedrijven. De SIOD was op deze conferentie uitgenodigd en maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf voor te stellen en dieper in te gaan op de werking van de Europese Arbeidsautoriteit ELA en de Belgische aanpak van de strijd tegen de sociale fraude.

Het doel van onze bijdrage was om jonge Europese verhuisbedrijven te wijzen op de noodzaak om de sociale wetgeving na te leven en hen ideeën aan te reiken hoe ze in hun lidstaat zelf deze naleving mee kunnen verzekeren.

Fedemac conferentie

We benadrukten hierbij het belang van een multidisciplinaire aanpak van sociale fraude door de verschillende diensten en het belang van een multilaterale aanpak waarbij de overheidsdiensten en de sociale partners in overleg treden en samenwerken om een eerlijke concurrentie te faciliteren.

We bedanken FEDEMAC nogmaals voor de boeiende en leerrijke uitwisseling!

Share this page