Conferentie Fair Mobility in the EU and the role of ELA

Conferentie Fair Mobility

Bart Stalpaert - Conferentie Fair Mobility 1Vandaag organiseren de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een conferentie over eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit ELA.

SIOD Directeur Bart Stalpaert leidde het gesprekspanel over de Concerted and Joint Inspections -Gecoördineerde gezamenlijke controles, waarbij sociale inspectiediensten uit meerdere lidstaten samenwerken - en het platform Undeclared Work waarvan hij co-voorzitter is.

Zowel de panelleden als het publiek – waaronder de Bulgaarse Minister van Arbeid en Sociaal Beleid Ivanka Shalapatova -  deden een aantal zeer interessante suggesties met betrekking tot de verdere uitbouw van de CJI’s en de werking van het platform Undeclared work!

Bart Stalpaert - Conferentie Fair Mobility 2

 

Share this page