Controle van vrachtwagenchauffeurs op de E313 in TESSENDERLO

ELA

Op de snelwegparking van de E313 van Tessenderlo hebben de politie- en inspectiediensten op vrijdag 14 oktober een internationale controleactie gehouden. 63 vrachtwagens werden aan de kant gezet en aan een controle onderworpen. De controles, onder leiding van de Arbeidsauditeur, richtten zich vooral op het respecteren van de wetgeving rond rij- en rusttijden en op de sociale wetgeving.

transportDe controleactie werd georganiseerd binnen de zogenaamde “week of action”, waarbij politie en sociaal inspectiediensten onder impuls van de Europose Labour Authority gezamenlijk de strijd aanbinden tegen misbruiken binnen de transportsector.

Naast de politie waren ook arbeidsinspecteurs en controleurs van de FOD Mobiliteit aan het werk. De actie werd bijgewoond door collega-inspecteurs van Slowakije, Tsjechië en Polen. Zij maakten kennis met de manier van controleren in België. Er volgde ook een demonstratie met een nieuw toestel om "Smart tachograaf Remote Inspections" uit te voeren. Hierbij worden voorbijrijdende voertuigen meteen gescand op inbreuken zoals het niet inbrengen van de bestuurderskaart in de tachograaf, frequente snelheidsovertredingen en dergelijke meer.  

Er werden vrijdag 63 voertuigen gecontroleerd. Bij vijf daarvan werd tachofraude vastgesteld, gaande van rijden zonder bestuurderskaart tot software om de tacho te vervalsen. In dat laatste geval werd het voertuig naar een garage overgebracht waar het minstens het volledige weekend moet blijven tot er een reglementaire tachograaf zal worden geplaatst. 12 chauffeurs hielden zich niet aan de rij- en rusttijden zoals die door Europa zijn voorgeschreven. Andere inbreuken waren (1) overlading,  (2)rijden zonder geldige vervoersvergunning (3) ontbreken van de verplichte  vrachtbrief,  (4) onregelmatigheden regelgeving “uitzonderlijk vervoer” en (5) het ontbreken van specifieke technische eisen (3). Er werden ook chauffeurs beboet omdat ze (1) de GSM gebruikten tijdens het rijden (2) geen veiligheidsgordel droegen en  (3) niet de juiste kwalificaties konden voorleggen.

Drie chauffeurs met een niet – EU nationaliteit konden geen bestuurdersattest voorleggen om te bewijzen dat ze wettig in dienst waren van een Europese transportfirma die de correcte lonen en sociale zekerheid voor hen betaalt. Aan deze chauffeurs werd een onmiddellijk verbod opgelegd om nog verder te rijden.

Om sociale dumping in de internationale transportsector tegen te gaan schrijft de EU sinds februari 2022 voor dat transportfirma’s een officiële melding moeten maken wanneer ze chauffeurs detacheren om andere ritten uit te voeren dan die tussen het land van vestiging en een ander EU of derde land. Bij prestaties op Belgisch grondgebied zijn – met uitzondering van transitgevallen - op dat moment de Belgische loons- en arbeidsvoorwaarden de minimumnorm.

De controle maakte duidelijk dat deze nieuwe verplichtingen nog onvoldoende worden opgevolgd want voor 6 van de 15 chauffeurs die hierop werden gecontroleerd werd niet of pas tijdens de controle de verplichte melding gemaakt.  In minstens 3 gevallen was meteen duidelijk dat ook de minimumlonen niet werden betaald. Er werden tenslotte 2 Belgische transporteurs geverbaliseerd omwille van zwartwerk. Zij betaalden hun Oekraïense chauffeurs  zwaar onder het Belgische minimumloon, waardoor er sprake is van sociale dumping.

In totaal werden in Tessenderlo vrijdag 28.683€ aan boetes ter plaatse geïnd.

transport

Share this page