Eerste bijeenkomst celsecretarissen

Réunion cellules

Eerste bijeenkomst van de celsecretarissen  : samenwerking troef !

De  secretarissen van de arrondissementele cellen, in aanwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Auditeurs,  werden  op 30 januari 2020 uitgenodigd voor een uiteenzetting over onder andere het Actieplan 2020 en de jaarlijkse doelstellingen. De aanwezigen worden bedankt voor hun constructieve bijdrage en voor het organiseren en coördineren van de gezamenlijke acties en flitscontroles, zoals opgenomen in het Actieplan van de SIOD.

Share this page