ELA week of action

Ela week of action 1

ELA week of action 2Gisteren coördineerde SIOD met ondersteuning van de Europese Arbeidsautoriteit een controle in de bouwsector waarbij sociaal inspecteurs van Toezicht op de Sociale Wetten, Toezicht op het Welzijn op het werk, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Vlaamse Sociale Inspectie samenwerkten onder leiding van het Arbeidsauditoraat van Gent. Daarnaast werden de sociaal inspecteurs vergezeld door collega’s van de Bulgaarse en Litouwse arbeidsinspectie.

Tijdens deze controle werden één inbreuk DIMONA en twee inbreuken Check in @ Work vastgesteld. Daarnaast moest één werf jammer genoeg stilgelegd worden omwille van ernstige inbreuken met betrekking tot de veiligheid van de werknemers.

Dergelijke samenwerking met collega’s uit het land van herkomst van de gedetacheerde bouwvakkers draagt bij tot een vlotter verloop van de controles. Ze stelt de sociaal inspecteurs in staat om sneller het onderscheid te maken tussen de bonafide en de malafide werkgevers. Zo draagt deze internationale samenwerking ertoe bij om een gelijk speelveld te creëren voor alle ondernemers.

Share this page