Evaluatie Charter Ondernemingen

Charter ondernemingen

In uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding werd het Charter Ondernemingen geëvalueerd aan de hand van een perceptiemeting. Op maandag 28 november 2022 werden de resultaten van deze evaluatie toegelicht door de onderzoekers aan de ondertekenende partijen van het Charter. Alle betrokken sociale partners (UNIZO, VBO, UCM en Boerenbond), sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, TWW, RSVZ, RVA en RIZIV), bevoegde beleidscellen (Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen & KMO’s) en de SIOD waren vertegenwoordigd bij de toelichting. Deze evaluatie is een illustratie van een mooie samenwerking tussen de SIOD, de DAV (Meetbureau - Universiteit Hasselt), de sociale inspectiediensten en de sociale partners. In een vervolgtraject wordt met onze stakeholders onderzocht hoe we verder aan de slag gaan met de resultaten van de studie.

Charter ondernemingen

 

Share this page