Guideline betaalde sportbeoefenaars

Sport

De guideline betreffende de betaalde sportbeoefenaars, met de belangrijkste regels die voor deze werknemers in acht moeten worden genomen op het gebied van sociale zekerheid, werk en werkgelegenheid, is bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/04/2020 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat als bezoldigde sporter moet worden beschouwd en de nietigverklaring van de wet van 18/07/2018 betreffende het herstel van de economie en de versterking van de sociale samenhang.

Share this page