Internationale dag tegen kinderarbeid

Thema kinderarbeid

Vandaag 12 juni is het de Internationale dag tegen kinderarbeid.
Wereldwijd zijn – ondanks de jarenlange inzet van de Verenigde Naties – nog steeds 160 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. Dat is zowat 1 kind op 10. Het merendeel van deze kinderen leeft in lage tot middelhoge loonlanden, maar ook in hoge loonlanden zijn naar schatting 2 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid (https://www.un.org/).

Share this page