Internationale samenwerking – bouw en internationaal vervoer

Wegcontrole 14052023

Werfcontrole

Op woensdag 10 mei 2023 werd met ondersteuning van de Europese Arbeidsautoriteit ELA  en SIOD in de regio Luik een werfcontrole georganiseerd. Hierbij werden de inspecteurs van de RSZ en TSW bijgestaan door collega’s uit Roemenië en Duitsland en drie tolken. De aanwezigheid van de Roemeense inspecteur en de tolken vergemakkelijkte de communicatie tussen de Roemeense arbeiders en de Belgische inspecteurs aanzienlijk.

Werfcontrole 10052023

Tegelijkertijd met deze werfcontrole deden teams van de Duitse inspectiediensten op twee plaatsen in Duitsland bedrijfscontroles waarbij inspecteurs van de RSZ en TSW aanwezig waren als observator.

Op de Belgische werf waren drie werknemers betrokken bij een inbreuk LIMOSA en Checkin @ work. Verder zal er op basis van de verhoren van de werknemers en de in Duitsland aangetroffen documenten onderzocht worden of de detachering van de buitenlandse werknemers naar België op een correcte wijze heeft plaatsgevonden.

 

Wegcontrole

Op zondag 14 mei 2023 werd te Jabbeke een wegcontrole georganiseerd met bijzondere aandacht voor tachograaffraude. Deze actie betrof een samenwerking tussen Federale Wegpolitie, Lokale Politie Brugge, Nationale Politieacademie, FOD Mobiliteit, VLABEL, RSZ en de Vlaamse Sociale Inspectie. Ook voor deze actie was er ondersteuning vanuit ELA en SIOD en waren er observatoren aanwezig van de Bulgaarse arbeidsinspectie, de Bulgaarse wegpolitie en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Van de 57 gecontroleerde voertuigen waren er 23 (40%) betrokken bij een inbreuk. Wegcontrole 1405

Share this page