Invulling discretionaire ruimte tijdens de COVID-19-crisis

covid

Samen met collega’s van de RSZ heeft de SIOD (Dominique Boels en Bart Stalpaert) een bijdrage geschreven voor het Cahiers Politiestudies 65 omtrent de invulling van de discretionaire ruimte tijdens de COVID-19-crisis. Op basis van recent onderzoek en praktijkervaringen suggereren we dat de pandemie aanleiding heeft gegeven tot een aantal bijkomende maatregelen om de nieuwe taken van sociaal inspecteurs te omkaderen. Hoewel dit maatregelen zijn die theoretisch gezien het appreciatierecht kunnen inperken, zien we dat de meeste sociaal inspecteurs in de praktijk nog steeds het gevoel hadden over discretionaire ruimte te beschikken.

We identificeren hiervoor vier redenen: noodzakelijkheid van discretionaire ruimte gelet op de complexe en onzekere omstandigheden, onvoldoende kennis van instructies, ambiguïteit van het statuut van instructies en de vaststelling dat de inhoud en het toepassingsgebied van de bijkomende maatregelen nog bepaalde keuze of interpretatieruimte toelieten. Het volledige artikel kunt u hier lezen. Meer info over het volledige boek is hier te vinden.

Share this page