Joint Action Days Europese Arbeidsautoriteit - Europol

Free-floating mobilité

In de week van 12 tot 18 juni 2023 hebben de Belgische sociale inspectiediensten deelgenomen aan de Joint Action Days van de Europese Arbeidsautoriteit en Europol. In deze Actieweek wordt de strijd aangegaan tegen de economische uitbuiting van werknemers in vooraf bepaalde sectoren.

Dit jaar waren de inspecties gericht op de activiteiten van « free-floating » en een keten van exotische restaurants.  Voor die laatste waren vijf EU-lidstaten betrokken waar er tegelijkertijd een inspectie plaatsvond.

De SIOD coördineerde mee de activiteiten van 40 inspecteurs van de federale politie en de federale en regionale sociaal inspecteurs. Aan de basis lag een fraudefenomeenfiche van SIOD over de gedeelde micromobiliteit (van het type 'free-floating') via het gebruik van lichte motorvoertuigen (steps, fietsen, scooters).

E-steps

Tijdens deze actie werden 7 inbreuken op zwartwerk vastgesteld, werden 3 illegale personen aangetroffen en 1 vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel. Deze laatste persoon werd doorverwezen naar het opvangcentrum Pag-Asa.

Share this page